top of page

Persondatavilkår for Vinhylden (CVR 17716204) pr. 27-05-2018

De oplysninger, vi skal give til dem, hvis data vi behandler, er følgende:

 

1 - Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

 

 1. Skriv mail til vin@vinhylden.dk

 2. Ring til Peter Johansen på                   21 42 21 16

 3. eller Ghita Johansen på                        24 65 68 20

 

2 - Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren.

 

Se 1 -

 

3 - Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger.

 

 1. Tilbyde handel med vin og relaterede produkter

 2. Salg af vin og relaterede produkter

 3. Levering af vin og relaterede produkter

 

4 - Kategorier af personoplysninger.

Vinhylden opbevarer følgende data om kunder og kundeemner:

 1. Navn

 2. Adresse

 3. Telefonnummer

 4. Mailadresse

 5. Oplysninger om handler (fakturaer og kreditnotaer)

 

5 - Modtagere eller kategorier af modtagere.

 

Kundeoplysningerne gives ikke til andre.

 

6 - Hvor personoplysningerne stammer fra.

 

Alle oplysninger stammer direkte fra kunden eller kundeemnet. Eneste undtagelse er, hvis vores leverandører har haft besøg af danskere, og disse har givet deres oplysninger til vores leverandør, som så har givet dem videre til os.

 

7 - Opbevaring af personoplysninger.

 

 1. Oplysninger om kunder (dvs. personer/virksomheder, som har købt produkter, og hvor der foreligger mindst 1 faktura) ligger i Vinhyldens regnskabsprogram: SummaSummarum. Det er en ikke-cloud baseret PC-applikation, som er installeret på Vinhyldens laptop. Backups findes på en ekstern harddisk.

 2. Kunder eller kundeemner, hvor der har været direkte kontakt via telefon, sms, mail eller leveringer på hjemmeadressen, er endvidere oprettet som kontaktpersoner i gmail, hvorved de også synkroniseres til Vinhyldens mobiltelefon, så der kan ringes, sms’es, mailes eller køres til via GPS. (Google, som udbyder gmail, er amerikansk og er via en Privacy Shield aftale med EU ikke at betragte som et såkaldt usikkert tredjeland).

 3. Lister med mailadresser til udsendelse af nyhedsbreve ligger i en flad fil på Vinhyldens laptop. Endvidere laves maillister ad hoc, hvis vi skal køre gennem et område, hvor der bor kunder, som vi så tilbyder gratis levering.

8 - Rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.  Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. 

 
Ret til berigtigelse (rettelse)

 

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

 
Ret til sletning

 

Du kan få slettet vores oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.  Såfremt du har handlet med os, er vi nødt til at opbevare fakturaer m.v., så længe det er påkrævet, men dine personlige oplysninger i regnskabssystemet vil blive anonymiseret og mailadressen slettet fra mailinglisterne, og du vil blive slettet som kontaktperson i Vinhyldens google-account.

 
Ret til begrænsning af behandling

 

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 
Ret til indsigelse

 

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk .

 

9 - Klage til Datatilsynet 

 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk .

bottom of page